Curso para desenvolver:
Competencia: 1. Educador/a e guía no proceso de ensino-aprendizaxe.
Subcompetencia: 3. Acción titorial e atención á diversidade.
Competencia: 3. Interlocutor/a e referente na comunidade educativa
Subcompetencia: 13. Habilidades persoais, sociais e relacionais. Estratexias de mellora.

Datas: 23 de xaneiro ao 5 de marzo do 2023
Nº de horas: 20
Dirixido a: Todos os niveis
Modalidade: Online (10h videoconferencia / 10h traballo na rede)
Máis información: aquí
Curso para desenvolver:
Competencia: 1. Educador/a e guía no proceso de ensino-aprendizaxe.
Subcompetencia: 2. Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin
Competencia: 5. Especialista na súa materia
Subcompetencia: 21. Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Datas: 10 de febreiro ao 17 de febreiro do 2023
Lugar: A Coruña
Nº de horas: 20
Dirixido a: Todos os niveis
Modalidade: Semipresencial (15h presencial e 5h online)
Máis información: aquí