Cursos dispoñíbeis

Curso para desenvolver:

Competencia: 1. Educador/a e guía no proceso de ensino-aprendizaxe.
Subcompetencia: 3. Acción titorial e atención á diversidade.
Competencia: 3. Interlocutor/a e referente na comunidade educativa
Subcompetencia: 15. Mediación, resolución de conflitos

Datas: 6 de febreiro ao 7 de marzo do 2024
Nº de horas: 20
Dirixido a: Todos os niveis
Modalidade: Online
Máis información: aquí