Cursos dispoñíbeis

Curso para desenvolver:
Competencia: 1. Educador/a e guía no proceso de ensino-aprendizaxe.
Subcompetencia: 2. Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin
Competencia: 2. Membro dunha organización
Subcompetencia: 5. Orientación pedagóxica, académica e profesional.

Datas:  15 de marzo ao 23 de maio do 2021
Nº de horas: 30
Dirixido a: Todos os niveis
Modalidade: Online
Máis información: aquí