Curso para desenvolver:
Competencia: 1. Educador/a e guía no proceso de ensino-aprendizaxe.
Subcompetencia: 2. Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin
Competencia: 2. Membro dunha organización
Subcompetencia: 5. Orientación pedagóxica, académica e profesional.

Datas: 10 de xaneiro ao 15 de marzo do 2022
Nº de horas: 30
Dirixido a: Todos os niveis
Modalidade: Online
Máis información: aquí
Curso para desenvolver:
Competencia: 1. Educador/a e guía no proceso de ensino-aprendizaxe.
Subcompetencia: 2. Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin
Competencia: 5. Especialista na súa materia
Subcompetencia: 21. Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Datas: 18 ao 25 de febreiro do 2022
Lugar: A Coruña
Nº de horas: 20
Dirixido a: Todos os niveis
Modalidade: Semipresencial (15h presencial e 5h online)
Máis información: aquí
Curso para desenvolver:
Competencia: 1. Educador/a e guía no proceso de ensino-aprendizaxe.
Subcompetencia: 2. Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin
Competencia: 6. Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras
Subcompetencia: 23. Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Datas: 26 de xaneiro, 9 e 23 de febreiro e 9 de marzo de 2022
Nº de horas: 15
Dirixido a: Todos os niveis
Modalidade: Online (a través de videoconferencia)
Máis información: aquí